Toiminnallisia menetelmiä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen opetustyössä

Viheliäiset ongelmat haastavat yhteiskunnan toimintamalleja. Koulutuksen tehtävänä on entistä enemmän vahvistaa oppijoiden kykyä toimia muutoksen keskellä kehittämällä luovuutta, empatiaa ja muita metakognitiivisia taitoja. Sosioemotionaaliset taidot ja psyykkisesti turvallinen ympäristö lisäävät hyvinvointia ehkäisten yksilö- että yhteisötason ongelmia. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi ja kokea itsensä merkitykselliseksi.

Järjestämme opettajille prosessikoulutuksia, joissa opitaan elämyksellisesti hyödyntäen soveltavan improvisaation menetelmiä – tutkitaan uteliaasti ympäristöä sekä sisäistä maailmaa. Soveltava improvisaatio perustuu yhteistyölle, hyväksymiselle, kollektiivisesti ideoiden kehittämiselle, kuuntelulle ja arvokkaalle kohtaamiselle. Yhteisöllisten harjoitteiden ja itsereflektiivisen kasvuprosessin myötä osallistujat oppivat luovaa ajattelua ja tietoista virittäytymistä intuitioon ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen sekä kehittävät kykyä spontaaniin improvisaatioon.

Kaikki opintojaksot käytyään opettajalle on kehittynyt laaja-alaista osaamista, jolla hän kykenee kehittämään oppijan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä auttaa oppijaa soveltamaan ja luomaan uutta tietoa. Koulutuksella tavoitellaan uteliaisuutta sekä itseluottamusta hylätä tutut konseptit ja heittäytymistä uusien menettelytapojen ja päämäärien tutkimiseen. Opetuksessa on läsnä sekä yksilö- että yhteisötaso: prosessi on merkityksellistä sekä oman luovuuden rakentamisena että sosiaalisen kanssakäymisen muotona.

Kouluttajina toimivat Kaisa Kokko-Palmer (KM) ja Julia Petäjä (FM).

Palautetta syksyn 2022 koulutukseen osallistuneilta:

“Aivan upea ja uusia ideoita ja näkökulmia tarjoava koulutus, jolle toivoisin mahdollisimman monen osallistuvan.”

“Koulutus on rakennettu hienosti ja asiantuntevasti, jossa monet eri tasot lähestyä asioita ja ilmiöitä toteutuvat. Osallistuvat ja toiminnalliset harjoitteet, oma kokemus ja sen reflektointi, keskustelu sekä asioiden sitominen teoreettiseen viitekehykseen hyödyntäen viimeisimpiä tutkimustietoa toteutuvat kaikki erinomaisesti tässä koulutuksessa. Suosittelen koulutusta ehdottomasti. Koulutus on paras täydennyskoulutus, jonka olen työurani aikana käynyt.”

Palautetta syksyn 2021 lähikoulutukseen osallistuneelta:

”Koulutus on ollut kerta kaikkiaan loistava! Ohjaajat ovat taitavia ja läsnäolevia ja heidän työskentelystä turvallisen ilmapiirin luomiseen sain itselle paljon vinkkejä. Opettajan on tärkeä saada kokea itse, miten ilmapiiri vaikuttaa omaan oppimiseen ja motivaatioon. Lisäksi käytännön harjoitusten kautta saa ihan eri tavalla oivalluksia kuin pelkästä keskustelusta. Jos kaikkiin koulujen työyhteisöihin ja luokkiin saisi näitä oppeja sovellettuna, olisi varmasti innostuneempia opettajia ja hyvinvoivia oppilaita, ja vähemmän kiusaamista. Niin koulutuksen aiheet kuin työskentelytavat olisivat tärkeä osa jokaisen opettajan työkalupakkia.”

Palautetta kevään 2021 etäkoulutuksiin osallistuneilta:

”Tämä on koulutus, johon toivoisin jokaisen kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisen pääsevän. Suurella ammattitaidolla vedetyt koulutuspäivät, sisällöllisesti rikkaat ja ammatillisesti rikastuttavat. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen tuumin, että juuri tätä meidän kansakunta, lapset ja nuoret tarvitsevat tässä maailmanajassa! Upeasti loihdittu toteutus, vaikka kaikki tapahtuikin Zoomin välityksellä!”

”Olen tosi kiitollinen tästä koulutuksesta. Se on synnyttänyt myötätuntoa, ajattelun tilaa, vuorovaikutuksen tilaa, iloa, surun käsittelyä. Koulutus on eheyttänyt käsitystä itsestä ja maailmasta ja antanut konkreettisia välineitä elämän syvien taitojen opettamiseen itselle ja oppilaille. Toivon mukaan työyhteisön tasolle saisi joskus vietyä enemmänkin tätä hyvää.”

Palautetta kevään 2020 lähikoulutuksiin osallistuneilta:

”Aivan huippu! Sisältö ja toteutus oli mietitty erittäin hyvin kohderyhmää ajatellen. En muista, milloin olisi ollut näin kattavat ja hienosti toisiaan täydentävät työskentelytavat missään koulutuksessa. Ja eri koulutuksia on 25 vuoden aikana nähty paljon.”

”Koulutus, joka jätti jäljen. Lisäsi elämäniloa, itseni hyväksymistä ja armollisuutta itseäni ja toisia kohtaan. Huippukurssi!”

”Koulutus lisäsi työhyvinvointiani ja antoi paljon eväitä oman vuorovaikutuksen kohentamiseen työssä sekä arkielämässä. Tämä oli paras koulutus, johon olen koskaan osallistunut.”

”Kurssi hoitaa mieltä monellakin tasolla vähättelemättä yhtään sen ammatillista antia. Tulevaisuuden taitoja, joita on ilo saada olla pohtimassa aallonharjalla – näistähän tulevaisuustutkijatkin ovat puhuneet jo pari kymmentä vuotta. Hienoa, että opetustyössä ollaan nyt asian äärellä oikeilla menetelmillä ja tavoilla.”

Toteutustapa

Kolmen ja puolen opintopisteen kurssi sisältää viisi lähiopetuspäivää (yhteensä 34 lähiopetustuntia), webinaarin, monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen omassa työyhteisössä, henkilökohtaisen kokemuspäiväkirjan kirjaamista sekä verkkotyöskentelyä. Lähiopetusjaksoilla työskentely koostuu pääasiallisesti ryhmässä tehtävistä toiminnallisista harjoituksista. Lähiopetus sijoittuu pääsääntöisesti aikavälille 9-16 ja poikkeuksista ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti.

Pedai Oy

Vuorovaikutus voimavarana